חדש בהזדמנות!!!
פנטהוז עוצר נשימה של 7 חדרים במפלס אחד
כ215 מר בנוי+ 80 מר מרפסת!!
בנין בוטיק אקסלוסיבי בתכנון אדריכלי יוקרתי וחדשני
נדיר!!
בהזדמנות!
New opportunity !!!
A breathtaking 7-room penthouse on one level
About 215 Mr. Built + 80 Mr. Balcony !!
Exclusive boutique building in prestigious and innovative architectural design
rare!!
Un penthouse de 7 pièces sur un seul niveau
Environ 215 M. Construit + 80 M. Balcon !!
design architectural prestigieux et innovant
Rare !!