במיקום שקט ומרכזי
מגרש עם תוכניות לבנייה מיידית!
250 מ״ר
אופציה לבנייה כ 300 מר בנויה
מחיר מדהים
In a quiet and central location
Land with plans for immediate construction!
250 m²
An option to build about 300 mr is built
Amazing price
Dans un endroit calme et central
Terrain avec des plans pour la construction immédiate!
250 m²
Une option pour construire environ 300 m est construite
Prix incroyable