חדש בבלעדיות!!
ברחוב מבוקש ויוקרתי במערב רעננה
בית פרטי חדש ומודרני!
280/250
6 חד
+ מרתף ( 2 חד נוספים)
כניסה נפרדת
גינה יפה ומטופחת
בית מודרני
לאוהבי איכות חיים!

New Exclusive !!
On a popular and prestigious street in West Raanana
New and modern private home!
280/250
6 sharp
+ Basement (2 additional units)
Separate entrance
Beautiful and well kept garden
Modern home
For quality of life lovers!

Nouvelle Exclusivité !!
Dans une rue populaire et prestigieuse de West Raanana
Nouveau et moderne maison privée!
280/250
6 pointus
+ Sous-sol (2 unités supplémentaires)
Entrée séparée
Beau jardin bien entretenu
Maison moderne
Pour les amateurs de qualité de vie!