במיקום מנצח במזרח רעננה
רחוב שקט ופסטורלי
400/425
8 חד+ פינת משפחה
מרתף מרווח
בריכת שחייה
בית יפייפה שמתאים למשפחה גדולה

ירידת מחיר!!

 

Raanana Est
Rue calme et pastorale
400/425
8 chambres + salle familiale
Sous-sol spacieux
Piscine
Une belle maison pour une grande famille

Prix en baisse !!

In an unbeatable location in East Raanana
Quiet and pastoral street
400/425
8 rooms + family room
Spacious basement
Swimming Pool
A beautiful home suitable for a large family

Reduced Price !!